प्राविधिक समुह तर्फ (प्र.ना.उ./प्र.नि./प्र.ना.नि./...

05 May, 2021
प्राविधिक समुह तर्फ (प्र.ना.उ./प्र.नि./प्र.ना.नि./प्र.स.नि.) पदहरुको नयाँ विज्ञापन सम्बन्धी सूचना (२०७४-०४-३१) https://nepalpolic...
Read More

नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना (सशस्त्र प्रहरी जवान र स...

05 May, 2021
नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना (सशस्त्र प्रहरी जवान र सशस्त्र प्रहरी परिचर) http://apf.gov.np/files/attachments/59925c1cbb322.pdf
Read More

सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन...

05 May, 2021
सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन । http://apf.gov.np/files/attachments/5986fde2df424.pdf
Read More

अनुसन्धान अधिकृत, अनुसन्धान सहायक पदको खुला प्रतिय...

05 May, 2021
अनुसन्धान अधिकृत, अनुसन्धान सहायक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि दरखास्त फाराम, पाठ्यक्रम http://www.moha.gov.np/news/f...
Read More